دانشگاه امام صادق

دانشگاه امام صادق

دانشگاه امام صادق impedance

[metaslider id=444]

عنوان: بافل آکوستیکی جاذب صوت سالن غذاخوری دانشگاه امام صادق

کارفرما: دانشگاه امام صادق

مجری: شرکت امپدانس

خدمات امپدانس در این پروژه: مشاوره و طراحی آکوستیک معماری سالن غذاخوری دانشگاه + تولید ٧٠٠ بافل آکوستیکی جاذب صوت

شرح پروژه:  سالن غذاخوری دانشگاه امام صادق به دلیل حجم بالا و سطوح بازتاب کننده دارای شرایط آکوستیکی نامناسب و زمان بازآوایش (RT) بسیار بالایی بود، که این امر باعث وجود نویز بسیار زیاد در ساعات شلوغ غذاخوری می شد. شرکت امپدانس ابتدا در نرم افزار تخصصی ODEON و قرار دادن متریال و هندسه مورد نظر فضا را از آکوستیک معماری شبیه سازی نموده و پیشنهاد استفاده از بافل آکوستیکی جاذب صوت را در سالن داد.

 در مرحله بعد تعداد ٧٠٠ بافل توسط امپدانس تولید شده و در سقف سالن نصب گردید. راه حل صوتی ارائه شده توانست زمان باز آوایش سالن غذاخوری را از ٣.۵ ثانیه به ١.۵ ثانیه کاهش دهد و این امر میزان نویز در ساعات شلوغی را به شدت کاهش داد. لازم به ذکر است مطابق مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان (عایق‌بندی و تنظیم صدا) زمان واخنش بهینه ۱.۵ ثانیه می‌باشد. در این پروژه نتایج شبیه‌سازی آکوستیکی با نتایج اندازه‌گیری میدانی پارامتر‌های آکوستیکی پس از نصب بافل‌های آکوستیکی جاذب صوت زیر ۵٪ خطا داشت.

* زمان واخنش (بازآوایش) = Reverberation Time