مجتمع تجاری البرز لشگرک تهران

مجتمع تجاری البرز لشگرک تهران

مجتمع تجاری البرز لشگرک تهران impedance

[metaslider id=447]

عنوان: طراحی آکوستیک معماری و ساختمانی  ٢ سالن سینما و ١ سالن تئاتر مجتمع تجاری البرز امام رضا لشگرک تهران

کارفرما: شرکت پارس ویونا

مجری: شرکت پارس ویونا

خدمات امپدانس در این پروژه: طراحی و مشاوره آکوستیک ساختمانی و معماری، ایزولاسیون ارتعاشی

شرح پروژه: یکی از مشکلات اصلی که در سالن های این مجموعه وجود داشت، انتقال ارتعاشات از هواسازهای قرار گرفته بر پشت بام بود. امپدانس با بکارگیری محاسبات فیزیکی انتقال ارتعاشات دست به طراحی دمپرهای ارتعاشی مخصوص شرایط و بار سقف پروژه‌ی البرز لشگرک زد. همچنین طراحی آکوستیک معماری و ایزولاسیون این ٣ سالن دیوار به دیوار هم نیز فرآیند پیچیده محاسبات آکوستیکی و شبیه سازی را طی نمود. شبیه سازی  آکوستیک داخلی این ٣ سالن با نرم‌افزار ODEON صورت گرفته است.

 قابل ذکر است یکی از این ٣ سالن توسط معمار توانمند کشور، آقای آیدین طلوعی، شرکت پارس ویونا، به صورت چند منظوره و تغییر پذیر طراحی شد. امپدانس نیز به همین دلیل طراحی این سالن چند منظوره را به سمتی هدایت نمود تا در چینش‌های مختلف سالن، شرایط آکوستیکی قابل قبولی وجود داشته باشد.