impedance-logo02
تئاتر شهر داخل سالن

بازسازی سالن اصلی تئاتر شهر تهران

شرح پروژه: در طرح بازسازی سالن اصلی تئاتر شهر تهران افزوده شدن تجهیزات ماشینری صحنه و بهبود صندلی‌های آن قرار داشت. این بازسازی در ابتدای سال ۱۳۹۸ شروع شد. یک مورد مهم افزوده شدن تجهیزات استیج بخش چاله ارکستر و امکان اجرای صوت و موسیقی در این مکان بود. با بنابراین طراحی آکوستیک معماری برای انتقال هرچه بهتر صدای نوازندگان داخل چاله ارکستر به گوش شنوندگان اهمیت پیدا می‌کند. شرکت طراحی مهندسی صوت شریف در این پروژه برای استاندارد بودن صدای خروجی از چاله ارکستر به صورت زنده اقدام به طراحی و شبیه سازی آکوستیکی کرد. در طراحی آکوستیک چاله ارکستر بحث کنترل فرکانس‌های پایین با جاذب‌های صوتی و انتقال صوت به قسمت بینندگان اهمیت دارد.

کارفرما: شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی
مجری : شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی
خدمات امپدانس در این پروژه:طراحی و مدل سازی آكوستیک معماری با در نظر گرفتن چاله ارکستر