impedance-logo02

خدمات امپدانس

امپدانس خدمات فنی و مهندسی آکوستیکی را بر مبنای دانش علمی، آگاهی از بروزترین روش‌ها و متریال‌های مصالح آکوستیکی موجود در دنیا ارائه می دهد. امپدانس در مراحل یک پروژه آکوستیکی بر اساس اصول فیزیک آکوستیک، داده‌های حاصل از اندازه‌گیری صوتی، با نرم افزار‌های شاخص حوزه آکوستیک مانند ODEON, Ease, Sound Plan و … صحت سنجی طرح‌ها را انجام می‌دهد. خدمات آکوستیکی امپدانس در در سه بخش اصلی زیر ارائه می گردد: