impedance-logo02

سراسر نمای دفاع مقدس

شرح پروژه: متخصصان امپدانس در طراحی و مشاوره آکوستیک معماری داخلی سراسرنمای باغ موزه دفاع مقدس با آزمایشگاه آکوستیک دانشگاه صنعتی شریف همکاری داشته است.

این گنبد به قطر داخلی ۳۴ متر برای پخش فیلم ۳۶۰ درجه بر سطح داخلی آن طراحی شده است. اما با توجه به متریال بتن سطح داخلی و هندسه‌ی کروی آن با مشکلات آکوستیکی و صوتی روبه‌رو بود. از جمله زمان بازآوایش (واخنش) بسیار بالاتر از استاندارد پخش فیلم و در حدود ۱۴ ثانیه بود. مشکل اصلی بعدی بازتاب‌های متعدد و انتقال صوت ۱۸۰ درجه‌ای به دلیل هندسه‌ی کروی سازه بود. بنابراین به طور همزمان طرح آکوستیکی می‌بایست از منظر پروژکشن تصویر روی سطح نهایی، کاهش زمان بازآوایش RT  به حدود ۱ ثانیه مطابق با استاندارد پخش فیلم و ایجاد سطوح پخشاگر صوتی برای رفع مشکل انتقال صوت ۱۸۰ درجه‌ای طراحی و اجرا می‌شد. در نهایت با اجرای طرح آکوستیکی مقادیر و معیارهای صوت برای فضای داخلی گنبد به استاندارد رسید.

کارفرما: دکتر امجدی (آزمایشگاه آکوستیک دانشگاه صنعتی شریف)
مجری: –
خدمات امپدانس در این پروژه: مشاوره آکوستیک معماری سراسرنما