impedance-logo02
diplomat baran

مجتمع مسکونی دیپلمات باران

شرح پروژه: مجتمع مسکونی دیپلمات باران واقع در سعادت آباد تهران در ۲۱ طبقه و بیش از ۸۰ واحد مسکونی توسط گروه دیپلمات طراحی و در حال ساخت می باشد. از مشکلات اصلی صوتی در ساختمان های مسکونی میتوان به انتقال صوت هوابرد و کوبه ای بین واحدها اشاره نمود. در این پروژه مجموعه صوت شریف با طراحی جدا کننده های دیوار و کف بین واحدها و همچنین بهینه سازی مسیر هوارسانی میزان انتقال صوت بین واحد ها را تا حد استاندارد کاهش داده است.

کارفرما: گروه ساختمانی دیپلمات (حسین اسدی)
مجری: گروه ساختمانی دیپلمات
خدمات امپدانس در این پروژه: مشاوره آکوستیک ساختمانی