impedance-logo02
سالن غذاخوری دانشگاه امام صادق

سالن غذاخوری دانشگاه امام صادق

شرح پروژه:سالن غذاخوري دانشگاه امام صادق به دليل حجم بالا و سطوح بازتاب كننده داراي شرايط آكوستيكي نامناسب و زمان بازآوايش (RT) بسيار بالايي بود، كه اين امر باعث وجود نويز بسيار زياد در ساعات شلوغ غذاخوري مي شد. شركت امپدانس ابتدا در نرم افزار تخصصي آکوستیک ODEON و قرار دادن متريال و هندسه مورد نظر فضا را از آكوستيك معماري شبيه سازي نموده و پيشنهاد استفاده از بافل آکوستیکی جاذب صوت را در سالن داد.

در مرحله بعد تعداد ۶۴۰ بافل توسط امپدانس توليد شده و در سقف سالن نصب گرديد. راه حل صوتي ارائه شده توانست زمان باز آوايش سالن غذاخوري را از ٣.٥ ثانيه به ١.٥ ثانيه كاهش دهد و اين امر ميزان نويز در ساعات شلوغي را به شدت كاهش داد. لازم به ذکر است مطابق مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان (عایق‌بندی و تنظیم صدا) زمان بازآوایش reverberation time بهینه برای سالن غذاخوری در حدود ۱.۵ ثانیه می‌باشد. در این پروژه نتایج شبیه‌سازی آکوستیکی با نتایج اندازه‌گیری میدانی پارامتر‌های آکوستیکی پس از نصب بافل‌های آکوستیکی جاذب صوت زیر ۵٪ خطا داشت.

کارفرما: دانشگاه امام صادق
مجری : دانشگاه امام صادق
خدمات امپدانس در این پروژه: مشاوره و طراحي آكوستيك معماري سالن غذاخوري دانشگاه و توليد ۶۴۰ عدد بافل آکوستیکی جاذب صوت